BaZi - zgodność partnerska, dopasowanie w miłości

Zgodność partnerska, dopasowanie w miłości w oparciu o datę urodzenia (Dzień-Mistrza) wg BaZi

W wykresie BaZi Dzień Mistrz to niebiański pień w filarze godziny urodzenia. Obliczyć go możesz w kalkulatorze BaZi (link znajdziesz na końcu artykułu)

Poniżej przedstawiam krótki opis relacji między różnymi elementami (Drzewo Yang, Drzewo Yin, Ogień Yang, Ogień Yin, Ziemia Yang, Ziemia Yin, Metal Yang, Metal Yin, Woda Yang, Woda Yin). Jest to wstępna, bardzo ogólna charakterystyka zgodności partnerskiej. Dla bardziej dokładnej analizy trzeba analizować całe wykresy urodzeniowe BaZi partnerów, biorąc pod uwagę ziemski konar godziny oraz roku, jak również odpowiedzieć na pytanie, czy pozostałe elementy z wykresów są korzystne dla pary i jak te elementy mogą oddziaływać w relacji.

Warto podkreślić, że poniższe opisy są bardzo ogólne, jednak wskazują one pewną tendencję w relacji. Nie można na nich opierać swoich wyborów życiowych, ponieważ relacje międzyludzkie są bardziej skomplikowane niż parę zdań z opisu. Trzeba wiedzieć, że każda relacja może być dla nas wzbogacająca, ponieważ te złe doświadczenia również nas czegoś uczą. Pamiętajmy, że warto podejmować świadome wybory i dążyć do spełnienia się w związku i szczęścia w relacji.

Zgodność partnerska Drzewa Yang

Drzewo Yang . Dwa Drzewa Yang dobrze się ze sobą dogadują. Rozumieją się bez słów – wiedzą co ma na myśli partner. Przynosi im satysfakcję robić coś przyjemnego dla siebie nawzajem. Wspierają się i ufają sobie, co pomaga przetrwać w trudnych chwilach oraz pokonywać przeszkody na drodze do celu.

Drzewo Yin . Spotkanie Drzewa Yang z Drzewem Yin jest wielkim szczęściem. Tacy ludzie mają wiele wspólnego ze sobą, co pomaga współdziałać i tworzyć. Upartość Drzewa Yang dobrze współgra z miękkością Drzewa Yin. Relacja dodaje partnerowi Yin pewności siebie, z kolei Yang staje się bardziej delikatny. Życie takiej pary jest pełnowartościowe, ciekawe i niezwykłe. Zawsze znajdują ze sobą nić porozumienia.

Ogień Yang . Drzewo Yang dobrze współżyje z Ogniem Yang. Ciepło i dobroć ognia jest w stanie rozgrzać serce Drzewa. Obojga partnerów mają w sobie mądrość i nie są pamiętliwi, co pomaga temu związku przetrwać długo i szczęśliwie. Czasem burzliwy charakter Ognia da o sobie znać i mogą pojawiać się krótkie starcia w relacji.

Ogień Yin . W relacji Drzewa Yang z Ogniem Yin nie jest źle. Spokój i gruntowność Drzewa Yang pozwala z łatwością znosić kaprysy i nieprzewidywalność partnera, wspierając go we wszystkich poczynaniach. Z kolei energiczność Ognia Yin potrafi doładować Drzewo Yang mocą do działania.

Ziemia Yang . Sojusz Drzewa Yang z Ziemią Yang nie jest najlepszym pomysłem do stworzenia rodziny. Obydwa elementy są nieugięte, konserwatywne i mało ruchliwe. Mają tendencję do tego żeby pouczać siebie nawzajem i obstawiać przy swojej racji. Jeśli się zejdą razem, to mogą być wierni sobie do końca, jednak nigdy nie zaznają pełni szczęścia.

Ziemia Yin . Związek Ziemi Yin z Drzewem Yang może być idealnym, jeśli elementem Ziemi będzie kobieta. Będzie ona oddana mężowi, otaczając go miłością i ciepłem. Ziemia Yin ma wrodzony matczyny instynkt, co pozwoli jej stworzyć domowe gniazdo, w którym Drzewo Yang będzie się czuło komfortowo.

Metal Yang . Relacja z Metalem Yang będzie przypominać odwieczną walkę kota z psem. Mają zupełnie różne światopoglądy, co będzie prowadzić do kłótni. Krótkotrwałe sojusze są podobne do błysku.

Metal Yin . Totalnie przegrana relacja. Już podczas krótkiej znajomości wynikają odpychające różnice charakterów. Wyrafinowana natura Metalu Yin nie akceptuje prostoty Drzewa Yang. Taka relacja nie ma szans na dłuższy związek.

Woda Yang . Związek z Woda Yang może być bardzo udany, jeśli partnerzy nauczą się słuchać siebie nawzajem i ustępować. Wspólne zainteresowania, twórcze projekty pomogą się zbliżyć.

Woda Yin . Między przedstawicielami tych dwóch elementów jest harmonia. Woda Yin daje siły Drzewu Yang, w zamian otrzymując opiekę i wsparcie. Razem mogą pokonać każde przeszkody na drodze ku szczęściu.

Zgodność partnerska Drzewa Yin

Drzewo Yin . Partnerzy z tym samym Dniem Mistrzem Drzewo Yin mają podobne wartości i zainteresowania. Żyją jednym dniem. Są pochłonięci procesem twórczym, co pomaga obojgu w spełnieniu i samorealizacji.

Ogień Yang . Jak rośliny dążą ku światłu oraz słońcu Drzewo Yin przyciąga ciepło Ognia Yang. Relacja jest harmonijna. Nawet chwilowe „wybuchy na słońcu” nie przeszkadzają Drzewu Yin. Obojga mają ciągoty do sztuki, są komunikatywni i dążą do doskonałości. Ważne by Ogień nie zranił Drzewa swoją zazdrością.

Ogień Yin . Związek bardzo zależy od charakterów partnerów. Jeśli Drzewo Yin będzie mocnym liderem w relacji to sojusz można nazwać udanym. W sytuacji, gdy temperament Ognia będzie wypalał Drzewo, związek utraci sens.

Ziemia Yang . Budować relację można tylko w tym przypadku, kiedy partnerzy są tolerancyjni do siebie nawzajem. Czułość Drzewa Yin zmiękczy bezkompromisowość Ziemi Yang, dodając życia i dynamiki partnerowi. Z kolei lekkie oderwanie od rzeczywistości Drzewa Yin będzie niwelowana przez stałość i gruntowność Ziemi Yang.

Ziemia Yin . Zazwyczaj bliskość między tymi partnerami jest mało prawdopodobna. Mają zupełnie inne priorytety w życiu, co powoduje czepianie się we wszystkim. Konflikty są gwarantowane.

Metal Yang . Zaskakujące może być to, że Drzewo Yin dobrze się czuje z Metalem Yang. Działa to na zasadzie uzupełniania się. Twardość Metalu zmiękcza dyplomatyczność Drzewa. I odwrotnie Metal wzmacnia poczucie siły w partnerze.

Metal Yin . Metal Yin nie jest najlepszym partnerem dla Drzewa Yin. Wręcz odwrotnie. Dość egoistyczny Metal Yin będzie z góry patrzył na twórcze poczynania Drzewa Yin, wyśmiewając jego naiwność.

Woda Yang . Sukces związku zależy od aktywności Wody Yang, jeśli ten partner skieruje swoją potrzebę ciągłego działania na budowanie relacji z Drzewem Yin wtedy mogą powstać z tego dobre plony.

Woda Yin . To idealny duet. Woda Yin wspiera rozwój Drzewa Yin. Relacje opierają się na wzajemnym zrozumieniu i bliskości. Woda Yin inspiruje partnera do działania.

Zgodność partnerska Drzewa Yin z Drzewem Yang została opisana powyżej w rozdziale dopasowania Drzewa Yang.

Zgodność partnerska Ognia Yang

Ogień Yang . Dwa Ognia Yang to wulkan, który wybuchł i znosi wszystko na swojej drodze. Raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie oprócz spustoszenia w walce o liderstwo.

Ogień Yin . Podobnie jak z Ogniem Yang takie partnerstwo nie ma równowagi i harmonii. Zbyt duża namiętność i gorące temperamenty prowadzą do zazdrości, wybuchów złości. Nadmiar aktywności prowadzi ku rozstaniu.

Ziemia Yang . Nie jest to idealny związek, jednak może być dość stabilny i dawać poczucie wartości obojgu partnerów. Konserwatyzm i upartość Ziemi może nieco popsuć nerwy Ogniu jednak jego oddanie i stabilność może być dobrym fundamentem dla tworzenia rodziny. Z kolei wsparcie wiecznie pozytywnego Ognia Yang może inspirować i dawać energię do życia.

Ziemia Yin . Ogień Yang otoczony miłością Ziemi Yin oraz dający jej ciepło i światło będzie czuł się bardzo dobrze jeśli pozwoli być obdarowywany. Harmonia i bliskość są główną cechą tego związku. Wraz z pojawieniem się dzieci, pojawi się jeszcze większa równowaga.

Metal Yang . Dążenie obu elementów ku niezależności nie przyniesie nic dobrego relacji. Mimo wspólnych cech i zainteresowań, upartość i wybuchowość partnerów nie pozwala stworzyć warunków do codziennej egzystencji.

Metal Yin . Taka relacja jest możliwa, jeśli Ogień Yang będzie w stanie wybaczyć egoizm Metalu Yin. Metal odbijając światło Ognia tworzy nowy wielobarwny świat. Ładnie popatrzeć na taki związek. Natura Ognia Yang ociepla relację.

Woda Yang . Zupełnie różne żywioły mogą się męczyć w swoim towarzystwie. Szansa na udany związek pojawia się po dłuższym czasie bycia ze sobą. Ogień zaczyna błyszczeć w tafli wody a woda staje się ciepła i niesie dobro otaczającemu światu.

Woda Yin . Prawie niemożliwe, że taki sojusz będzie dobry. Tak jak nie widać blasku słońca za chmurami, nie będzie bliskości między partnerami.

Zgodność partnerska Ognia Yang z Drzewem Yang i Drzewem Yin została opisana powyżej w rozdziałach dopasowania Drzewa Yang oraz Drzewa Yin.

Zgodność partnerska Ognia Yin

Ogień Yin . Bardzo ciężko się utrzymać razem partnerom z elementu Ognia. Ciężko jest ciągle powstrzymywać buzujące emocje. Sojusz jest niestabilny i pełen sprzeczek.

Ziemia Yang . Pełne wzajemne zrozumienie. Ogień Yin daje Ziemi Yang emocje i namiętność, wnosi życie w jego powolny nieruchomy świat. W zamian partner dostaje wierność. Ważne, żeby Ogień nie przesadzał ze swoją impulsywnością a Ziemia z potrzebą kontrolowania.

Ziemia Yin . Pokój i harmonia panuje w tym związku. Delikatna Ziemia Yin obdarza bezgraniczną miłością Ogień. Ogień rozpływa się w uczuciach i kompletnie poddaje się partnerowi. Ambicje Ognia Yin pozostają poza związkiem i nie wpływają na relację. Ogień potrafi nakierować uczucia Ziemi Yin tak by był z tego pożytek.

Metal Yang . Taki sojusz to ciągła walka, jednak ta walka prowadzi do wzajemnego nakręcania się partnerów. W tej relacji Ogień Yin powinien być silny na tyle, by móc uformować z Metalu coś naprawdę wartościowego. Metal się hartuje a Ogień ma różnorodność w działaniu.

Metal Yin . Ogień w takiej sytuacji powinien być dość delikatny, ponieważ Metal Yin nie znosi wysokich temperatur. Relacja tych dwóch elementów nie jest prosta ale jest nadzieja na udany związek z korzyścią dla każdej strony.

Woda Yang . Między tymi partnerami relacje układają się dobrze. Każdy z relacji bierze coś dla siebie. Impulsywny Ogień staje się bardziej przewidywalny a Woda nabiera ciepła. Z czasem wartość takiego sojuszu tylko wzrasta.

Woda Yin . Towarzyszyć relacji może ogromna siła przyciągania. Ale nie da się ominąć zazdrości i kłótni. Ważne jest w takim związku wyrażać emocje i czerpać z życia.

Zgodność partnerska Ognia Yin z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Ziemi Yang

Ziemia Yang . Życie takiej pary jest bardzo stabilne ale nudne. Wszystko jest przewidywalne i stabilne. Z perspektywy małżeństwa jest to idealna sytuacja, jednak z perspektywy rozwoju osobistego jest to ślepy zaułek. Partnerzy mogą być zadowoleni z tego, co mają, w tym czasie jak pole widzenia obojga jest mocno zawężone.

Ziemia Yin . Jest to idealne połączenie. Góra czyli Ziemia Yang ochrania Ziemię Yin, z kolei Ziemia Yin jest żyzną glebą z wieloma możliwościami, które wzbogacają Ziemię Yang. Ciche, zrównoważone życie w pełnej harmonii. Może w takim związku zabraknąć nieco namiętności i romantyzmu. W domu takiej pary jest zawsze gościnnie i przytulnie.

Metal Yang . Relacja Ziemi Yang i Melatu Yang jest pełna nieporozumień. Upartość każdej ze stron związku nie daje możliwości koegzystowania. Partnerzy nie mają możliwości poznać siebie na wzajem i każdy zostaje sam ze swoim światem.

Metal Yin . Taka relacja może być korzystna dla obojga partnerów. Partnerzy tworzą zgrany duet i łatwo radzą sobie z codziennością. Przy tym Metal Yin dodaje klasy Ziemi Yang. Ten sojusz jest korzystniejszy dla Ziemi Yang i od tego partnera zależy powodzenie związku.

Woda Yang . Wieczna walka jest wpisana w ten związek. Wynik zależy od siły charakterów obojga partnerów. Relacja jest skomplikowana, brakuje w niej spokoju i pewności w dniu jutrzejszym.

Woda Yin . Bardzo trwała relacja, gdzie stabilność Ziemi nadaje kształt Wodzie. Z kolei Woda Yin działa na Ziemię odżywczo, wnosząc dużo lekkości i elastyczności w życie partnera.

Zgodność partnerska Ziemi Yang z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Ziemi Yin

Ziemia Yin . Dwie Ziemi Yin to podwójna harmonia. Są bardzo dopasowani. Pokrewność poglądów i zainteresowań pozwala działać obojgu z lekkością i wzajemnym zrozumieniem. Tacy partnerzy są zawsze razem, odczuwają siebie nawzajem i się wspierają.

Metal Yang . Sojusz tych elementów jest możliwy, jeśli Metal potrafi opanować swoją surowość i zastopować ostre wypowiedzi. Musi on pozwolić roztopić lód w sercu ciepłem Ziemi. Może Metal nie stanie się przez to gorący i emocjonalny, jednak doda to mu miękkości. Niestety Metal Yang ma tendencje przyjmować wszystkie dobra płynące od Ziemi Yin nie doceniając tego, a wręcz wykorzystywać partnera.

Metal Yin . Mocny związek powstaje w sytuacji, gdy Ziemia Yin to kobieta, a Metal Yin – mężczyzna. Każdy wtedy jest na swoim miejscu i odgrywa odpowiednią rolę do swojej natury. Ziemia Yin łatwo znajdzie podejście do Metalu Yin. Metal Yin jest w lepszej pozycji i ma wszystkie warunki do rozwoju i dobrego samopoczucia.

Woda Yang . Bardzo rzadko spotykana relacja, ponieważ światopoglądy i zainteresowania tej dwójki mocno się różnią. Wodę Yang przyciąga ruch wielkich miast a Ziemię Yin – spokój wiejskiej okolicy. Relacja charakteryzuje się apatią i brakiem zainteresowania inną osobą.

Woda Yin . Relacja niesie dużo możliwości dla Ziemi Yin. Tak jak gleba jest bardziej bogata po deszczu, związek niesie dobrobyt. Jednak Woda Yin może mieć problem ze zrozumieniem Ziemi Yin, ponieważ tacy partnerzy mają nieco inne podejście do życia.

Zgodność partnerska Ziemi Yin z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Metalu Yang

Metal Yang . Relacja pełna chłodu. Dzieci szybko opuszczają taką rodzinę w poszukiwaniu ciepła i bliskości. W takim związku raczej nie ma problemów finansowych, jednak są braki w wyrażaniu uczuć i miłości.

Metal Yin . Związek jest korzystny dla obojga partnerów. Są podobni w realizowaniu własnych ambicji w strefie kariery. Egoizm partnerów nie pozwoli pojawić się namiętności. Bliskość mogą budować na współdziałaniu oraz osiąganiu postawionych celów.

Woda Yang . Jedynym elementem od którego może być uzależniony Metal Yang jest Woda Yang. Jego mądrość i aktywne działanie powoli zawładną partnerem oraz wymuszą podporządkowanie. Jednak partnerzy mogą się nie zgrać przez to, że Metal Yang jest zbyt prostolinijny a Woda Yang jest dyplomatyczna. Jak również wolność i ruchliwość Wody Yang może przeszkadzać zorganizowanemu Metalu Yang.

Woda Yin . Metal Yang może dawać wsparcie i poczucie stabilności Wodzie Yin, jednak nie ma co liczyć na ciepłe uczucia oraz radosne pełne emocji życie. Z drugiej strony pod wpływem Wody Yin Metal Yin nieco wyluzuje. Woda Yin pozwoli wydobyć z Metalu Yin wszystko co najlepsze w nim jest.

Zgodność partnerska Metalu Yang z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Metalu Yin

Metal Yin . Dwa Metale Yin nie będą tryskać emocjami w związku. Raczej będą ze sobą z głowy niż z serca. Każdy z nich będzie dążył do zadowolenia własnych potrzeb, nie rozdrabiając się na pieszczoty.

Woda Yang . Bardzo dobry sojusz, w którym Woda Yang wydobędzie blask Metalu Yin. Z kolei Woda zostanie dobrze przefiltrowana i dzięki temu stanie się czystsza. Razem są dobrymi towarzyszami na drodze rozwoju.

Woda Yin . Tacy partnerzy mają wspólny światopogląd, nierzadko czytają sobie w myślach. Ważne jest, żeby mieli wspólne cele. Szczególnie udany sojusz, jeśli kobieta jest Wodą Yin oraz odgrywa rolę pięknej nimfy a mężczyzna jest Metalem Yin, zdobywcą i dżentelmenem.

Zgodność partnerska Metalu Yin z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Wody Yang

Woda Yang . Relacja dwóch ludzi z elementem Wody Yang może pełna optymizmu, wspólnego działania, niekończącej się energii pozwalającej robić wielkie sprawy. Sojusz jest bardzo przyjacielski. Koniec może nastąpić, kiedy partnerzy wybiorą różne kierunki w życiu.

Woda Yin . Ciężko jest powiedzieć, kto bardziej skorzysta z takiej relacji. Partnerzy mogą być zarówno dobrymi partnerami biznesowymi jak i kochankami. Jednak jest sens być w takim związku, kiedy jeden z partnerów świadomie ustąpi liderstwo drugiemu.

Zgodność partnerska Wody Yang z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Zgodność partnerska Wody Yin

Woda Yin . Dwie Wody Yin mogą być razem, jednak związek będzie charakteryzował się brakiem energii i dynamiki. Pomogą w tym twórczość i wspólne wyjazdy, podróżowanie.

Zgodność partnerska Wody Yin z pozostałymi elementami została opisana w poprzednich rozdziałach tego artykułu.

Jeśli chcesz określić jaki jest Twój Dzień Mistrz możesz skorzystać z kalkulatora:

https://bazi-calculator.com/pl/

Opisy poszczególnych Elementów znajdziesz na mojej stronie w zakładce dotyczącej BaZi

Życzę wszystkim harmonii w relacji z bliskimi i z samym sobą.

Konsultant Feng Shui Ivan Sitsko

Zgodność partnerska w oparciu o cykl pięciu elementów oraz polaryzację Yin/Yang
Zgodność partnerska w oparciu o cykl pięciu elementów oraz polaryzację Yin/Yang

Artykuł oparty na materiałach z art-fenshui.ru

O autorze

Ivan Sitsko

Konsultant feng shui z 5 letnim doświadczeniem. Na blogu dzielę się wiedzą z zakresu feng shui oraz astrologii chińskiej w tym Czterech Filarów Przeznaczenia znane jako Ba Zi.
Oferuję konsultacje feng shui w Warszawie i w całej Polsce oraz analizy BaZi, które możesz zamówić online.
Zapraszam do kontaktu.

Loading Facebook Comments ...
error: Zawartość strony jest chroniona !!